Proiecte sprijinite de MEDIAEC 1. PHARE - TIF-MRU- Training Intensiv pentru Managerii de Resurse Umane - 2004/016-772.04.02 HRD Promoting Human Capital, 27.000 euro.
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
 2. UNDEF - UN Democracy Fund Romania Project - UDF-ROM-06-100 - I'm Young, I Get involved, therefore I count, 126.000 euro.
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. LPUFE - Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
 3. Strategii de educaţie nonformală - program acreditat de CNFP pentru profesorii consilieri şi diriginţi din întreaga ţară prin decizia nr. 12/ 17.01.2007.
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. LPUFE - Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
 4. Programul Naţional Cercetare de Excelenţă, CEEX, 2005 - 2008, Modulul 1 Proiecte de Cercetare - Dezvoltare Complexe; Proiectul nr. 634 Centru de expertiza pentru exploatarea durabila a ecosistemelor - CEXDUREC - Studiu de caz „Ecosisteme terestre si acvatice peri-urbane din bazinul râului Ciric, de la nord de municipiul Iasi” (coordonat de Facultatea de Biologie); responsabilitatea echipei de cercetare de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor pentru activitatile 22I1, 23I2, 24I3 referitoare la Managementul dezvoltarii durabile (valoare directa pe activitati - aprox. 175.000 euro).
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 5. Proiect CNCSIS, tip A, cod 1581 Analiza web-pedagogy şi dezvoltarea strategiilor de învăţare interactivă în cadrul procesului de educare a adulţilor (Web-Pedagogy Way), 2005-2008, (director conf. dr. Gabriel Stefura)
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 6. Technical Assistance for an Independent Evaluation of the Decentralised Grant Scheme to develop Community based Social Services which was implemented under the Social Sector Development Project, finantat de Banca Mondiala, beneficiar MMFES; 75.000 euro.
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
  2. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
 7. European Commission FP6 STREP, CIT-CT-2005-028804 EUDIMENSIONS (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation), coordonator: Institut fuer Regionalentwicklung und Strukturplanung E.V. Berlin; contractor/reprezentant autorizat al UAIC - conf. dr. Daniela Soitu (www.eudimensions.org), 98.000 euro
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 8. E- learning sistemic training to improve interplay of work, health and organisations (HOLON), programul Leonardo da Vinci, promotor: Alicante County Council - Spain, Training Department - Systems and Family Therapy Service (Ana Constantin - director de proiect din partea Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi), 2007-2009 22.339
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 9. 30 mai - 1 iunie 2008, Workshop-ul internaţional intitulat Comportament organizaţional, schimbare şi performanţă în cadrul proiectului HOLON PROJECT - e-learning systemic training to improve interplay of work, health and organization, Programul Leonardo da Vinci, 2007-2009
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 10. Crearea şi testarea unui model predictiv al relaţiilor dintre determinanţii motivaţiei, motivaţia pentru muncă şi performanţa profesională, Proiect CNCSIS tip A, nr. GR 17/19.05.2007, TEMA NR. 9, COD CNCSIS _1198, Director de proiect, conf. dr. Ticu Constantin
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
 11. REPLAY, Gaming Technology Platform for Social Reintegration of Marginalised Youth, 7th FRAMEWORK PROGRAMME, Information and Communication Technologies (ICT), No. (cod EU): 224047, coordonator prof. univ. dr. Carmen Cretu
  1. SV - Sistem de Videoconferinţă
  2. Laborator mobil
 12. Salvaţi Copii de Abandon şi Neintegrare - SCAN, POSDRU/91/2.2/S/61264, director de proiect prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. SV - Sistem de Videoconferinţă
  3. Laborator mobil
 13. Cerinţe Educaţionale Speciale Pentru Toţi - CESPeT, POSDRU/91/2.2/S/60655, director de proiect prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. SV - Sistem de Videoconferinţă
  3. Laborator mobil
 14. Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, POSDRU/87/1.3/S/51391, director de proiect prof. univ. dr. Teodor Cozma
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. LPUFE - Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
  3. SV - Sistem de Videoconferinţă
 15. Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii, POSDRU/6/1.5/G/14722, director de proiect prof. dr. Gheorghe Iacob
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. LPUFE - Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
  3. SV - Sistem de Videoconferinţă
 16. Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE, POSDRU/89/1.5/61755, director de proiect prof. dr. Cornel Ionescu, Academia Română
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. LPUFE - Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
  3. SV - Sistem de Videoconferinţă
  4. Laborator mobil
 17. Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, POSDRU/86/1.2/S/61959, director de proiect prof. dr. Panaite Nica
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
 18. Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de sanse, POSDRU/97/6.3/S/50679, director de proiect prof. dr. Nicoleta Turliuc
  1. Laborator mobil
 19. Competenţe în comunicare, director de proiect prof. dr. A. Titieni, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. Caragiale"
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
 20. Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţionala (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie), POSDRU/89/1.5/S/63663, director de proiect conf. dr. Dorin Popa
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. SV - Sistem de Videoconferinţă
 21. Universitatea pentru viitor în societatea comunicării - UniViSocCom, POSDRU/86/1.2/S/64075, director de proiect prof. dr. Mihai Coman, Universitatea Bucureşti
  1. LF-NTE - Laborator de Formare pentru Noile Tehnologii Educationale
  2. SV - Sistem de Videoconferinţă