Planul Educational Individualizat


o productie MEDIAEC si SCAN, © UAIC 2011


Parola:

Planul educațional individualizat al elevului este un nou instrument util relaţiei școală - familie. Proiectul SCAN a ales această variantă de colaborare profesor-elev-părinţi. Dialogul cu părinții rămâne una dintre cele mai importante forme de cooperare dintre școală și familie. Fişele de evaluare, planul elevului, probele elaborate sunt completate de profesori şi elevul însuşi. Elevii claselor SCAN vor fi încurajaţi să dialogheze cu profesorii şi părinţii în toate etapele dezvoltării personale. (Echipa SCAN)

Administrat de MEDIAEC. Vizitatori